Forum www.mordobicia.fora.pl Strona Główna www.mordobicia.fora.pl
Forum o wszystkich mordobiciach!
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

funny hebrephreniack

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.mordobicia.fora.pl Strona Główna -> Hyde Park
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
funny hebrephreniac
Gość


PostWysłany: Wto 15:59, 05 Kwi 2016    Temat postu: funny hebrephreniack

śmieszny i wesoły hebefrenik to leniwy troll poczytalny, lecz nieoczytany!
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tramalukta666
AdministratorDołączył: 27 Lip 2014
Posty: 1244
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/9999
Skąd: HORRORoholia in SHITlandia

PostWysłany: Wto 8:31, 28 Cze 2016    Temat postu:

Forum www.pornlinkpro.fora.pl Strona Główna www.pornlinkpro.fora.pl
Porn and porno and sex sesso sexo

FAQFAQ SzukajSzukaj UżytkownicyUżytkownicy GrupyGrupy GalerieGalerie
ProfilProfil Nie masz nowych wiadomościNie masz nowych wiadomości Wyloguj [ fatherfucker ]Wyloguj [ fatherfucker ]

Underhokdsbidrag


Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu Forum www.pornlinkpro.fora.pl Strona Główna -> Scandinavia - Skandynawia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor
Wiadomość

fatherfucker
Administrator


Pokaż avatary


Dołączył: 28 Wrz 2015
Posty: 677
Przeczytał: 20 tematów


Jeśli chcesz wyłączyć możliwość chwalenia tego użytkownika, kliknij tutaj.

Ostrzeżeń: 0/9999 (+|-)
Skąd: Pornoholia Pornland
PostWysłany: 11 Cze 2016 05:24 pm Temat postu: Underhokdsbidrag Odpowiedz z cytatem Zmień/Usuń ten post Usuń ten post Zobacz IP autora
Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven).
Dato LOV-2005-04-29-20
Departement Arbeids- og sosialdepartementet
Sist endret L27.05. 2016 nr. 12
Publisert I 2005 hefte 6
Ikrafttredelse 01.01.2006
Endrer
Kunngjort 29.04.2005
Korttittel Bidragsinnkrevingsloven
Kapitteloversikt:
Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 7)
Kapittel 2. Innkrevingen (§§ 8 - 1Cool
Kapittel 3. Opplysningsplikt (§§ 19 - 21)
Kapittel 4. Saksbehandling og klage (§§ 22 - 24)
Kapittel 5. Tilbakekreving av bidrag og bidragsforskott mv. (§§ 25 - 29)
Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser (§§ 30 - 3Cool
Jf. tidligere lov 9 des 1955 nr. 5.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Anvendelsesområde
Etter reglene i loven her innkreves underholdsbidrag som påhviler noen etter barneloven, ekteskapsloven eller barnevernloven. Det samme gjelder andre krav som etter loven her eller andre lover skal innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Også krav på saksomkostninger som det offentlige er tilkjent i rettssaker om krav som nevnt i første og andre punktum, innkreves etter reglene i loven her.
0 Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).
🔗Del paragraf
§ 2.Gjensidighetsavtaler
Ved overenskomst med fremmed stat kan det bestemmes at en rettskraftig dom om underholdsbidrag som kan fullbyrdes der, også kan fullbyrdes i Norge. Det samme gjelder for annen rettsavgjørelse, forvaltningsvedtak eller skriftlig vedtakelse som kan tvangsfullbyrdes i vedkommende fremmede stat. Første punktum gjelder også for bidrag til utgifter ved fødselen og for kostnader som er pålagt den bidragspliktige i forbindelse med bidragssaken.
Avtale som nevnt i første ledd kan også inngås med områder innenfor en stats territorium, som ifølge statens lovgivning er gitt myndighet til å inngå slike avtaler.
Fullbyrdingen av utenlandske bidragskrav mv. som nevnt i første og andre ledd skjer etter reglene i loven her. Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3 tredje ledd gjelder ikke.
I den utstrekning avtaler som nevnt i første og andre ledd har regler om utveksling av informasjon mellom medlemslandene, kan andre medlemsland gis opplysninger om identitet, adresse eller inntekts- og formuesforhold for partene i en bidragssak uten hinder av taushetsplikt, eventuelt etter at opplysningene er innhentet etter kapittel 3 i loven her eller barnelova § 10 andre ledd.
Når en part begjærer innkreving av en privat bidragsavtale, jf. barnelova § 70 første ledd, i medhold av en avtale som nevnt i første og andre ledd, skal den private avtalen sendes Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral for godkjenning. Sentralen skal kontrollere at vilkårene for innkreving av avtalen etter norske regler er oppfylt. Om vilkårene er oppfylt, skal sentralen godkjenne avtalen og gi skriftlig erklæring om at avtalen er godkjent og tvangskraftig i Norge.
Kongen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i tredje ledd.
0 Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 23.
🔗Del paragraf
§ 3.Definisjoner
Med underholdsbidrag menes bidrag til barn eller ektefelle som er pålagt i tvangskraftig dom eller forvaltningsvedtak, eller som er fastsatt i skriftlig avtale.
Med bidragsmottaker menes den som har rett til å motta underholdsbidrag som bidragsberettiget eller på vegne av bidragsberettigede barn.
Med bidragspliktig menes den som er pålagt å betale underholdsbidrag.
Med trekkpliktig menes arbeidsgiver eller andre som er pålagt å foreta trekk i bidragspliktiges lønn mv. i medhold av § 11.
Med nære slektninger menes barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, søskenbarn, onkel, tante, nevø og niese.
🔗Del paragraf
§ 4.Innkrevingssentralen
Innkreving etter loven her foretas av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral (Innkrevingssentralen). Innkrevingssentralen er underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Departementet kan bestemme at innkreving skal skje gjennom en særskilt bidragsfogd dersom en av partene bor i utlandet. Reglene i loven her gjelder tilsvarende for slik særskilt bidragsfogd så langt de passer.
0 Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).
🔗Del paragraf
§ 5.Når Innkrevingssentralen skal foreta innkreving
Bidragsmottakeren eller bidragspliktige kan når som helst kreve at framtidige bidrag skal betales til Innkrevingssentralen. Det samme gjelder bidrag som er forfalt inntil ett år forut for den måned da kravet om innkreving blir framsatt. Innkrevingssentralen kan også overta innkrevingen av bidrag som er forfalt lenger tilbake i tid dersom det foreligger særlige grunner til at bidragsmottaker ikke har framsatt kravet tidligere.
Innkrevingssentralen skal alltid kreve inn det samlede underholdsbidrag når folketrygden har krav på refusjon i bidrag for utbetalt bidragsforskott etter forskotteringsloven. Innkrevingssentralen skal også kreve inn bidrag fastsatt etter barnevernloven § 9-2 på grunnlag av omsorgsovertakelse.
🔗Del paragraf
§ 6.Forholdet til farskap
Innkreving av underholdsbidrag til barn kan ikke iverksettes før farskapet er fastsatt etter reglene i barneloven. Bidrag som blir krevd inn før en dom er rettskraftig, eller etter at en farskapssak er gjenåpnet eller det er reist sak om endring av farskapet, skal avsettes og gjøres opp først når saken er endelig avgjort.
0 Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 8Cool som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
🔗Del paragraf
§ 7.Tvangsgrunnlag
Avgjørelse eller skriftlig avtale om underholdsbidrag og andre krav som etter loven her eller andre lover skal innkreves av Innkrevingssentralen, er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette gjelder også når Innkrevingssentralen sender begjæring om utlegg til namsmannen etter § 16. Bidragskrav som overføres for privat innkreving etter §§ 17 og 30, beholder tvangsgrunnlaget.
🔗Del paragraf
Kapittel 2. Innkrevingen

§ 8.Igangsetting av innkreving
Bidragsfogden skal straks overføre saken til innkreving når henvendelse om dette er mottatt og det er klart at det foreligger grunnlag for innkreving, jf. § 5 og barneloven § 78.
Når det er nødvendig for å hindre at innkrevingen forsinkes vesentlig, skal innkreving av framtidige terminer iverksettes uten å vente på avklaring av om det er grunnlag for å kreve inn bidrag for tilbakelagte tidsrom.
🔗Del paragraf
§ 9.Betalingsfrister
Den bidragspliktige skal ukrevd og uten opphold betale forfalte bidragsterminer til Innkrevingssentralen.
Løpende bidrag skal betales forskottsvis for hver måned og på et så tidlig tidspunkt at bidraget kan være bidragsmottakeren i hende i begynnelsen av hver måned. Betalingsfristen fastsettes av Innkrevingssentralen.
🔗Del paragraf
§ 10.Betalingsordning ved mislighold
Dersom betalingsfristene etter § 9 ikke holdes, skal den bidragspliktige innen åtte dager etter fristen underrette Innkrevingssentralen om grunnen til dette og samtidig redegjøre for sine arbeids-, inntekts- og formuesforhold.
Dersom Innkrevingssentralen finner det hensiktsmessig, kan bidragspliktige tilbys en betalingsordning.
🔗Del paragraf
§ 11.Trekk i lønn e.l. ytelser
Blir et bidrag ikke betalt ved forfall, kan Innkrevingssentralen uten opphold innkreve den forfalte termin ved trekk i skyldnerens krav på lønn eller andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7.
Når skyldneren har misligholdt sin bidragsplikt og ikke stiller sikkerhet, kan det gis pålegg om trekk også for uforfalte bidragskrav.
Bidrag pålagt en som arbeider i ektefellens, samboerens, foreldrenes eller andre nære slektningers bedrift, kan innkreves hos de nevnte personene. Dette gjelder bare dersom det er grunn til mistanke om at den eller de nærstående medvirker til forsømmelse av bidragsplikten.
🔗Del paragraf
§ 12.Trekkpliktiges oppgaver mv.
Dersom trekkpliktige ikke overholder trekkplikten etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22, skal vedkommende snarest underrette Innkrevingssentralen om årsaken til unnlatelsen.
Krav mot trekkpliktige etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22 tredje ledd kreves inn av Innkrevingssentralen etter reglene i loven her.
🔗Del paragraf
§ 13.Forretning for utleggspant som kan foretas av Innkrevingssentralen
Innkrevingssentralen kan innkreve forfalt bidrag ved å stifte utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis rettsvern ved registrering i et register eller ved underretning til en tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5, og utleggsforretningen kan holdes på Innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd.
🔗Del paragraf
§ 14.Særskilt dekningsadgang
Innkrevingssentralen kan motregne forfalt bidrag i overskytende skatteforskuddsbeløp etter skatteavregningen og i krav på tilbakebetaling av for meget innbetalt merverdiavgift eller andre offentlige avgifter.
Innkrevingssentralen kan også motregne forfalt bidrag i andre fordringer som den bidragspliktige har på det offentlige, inkludert etterbetaling av ytelser etter folketrygdloven og andre stønadslover, forutsatt at det etter dekningsloven er adgang til å ta utlegg i de aktuelle fordringene.
🔗Del paragraf
§ 15.Midlertidig sikring
Innkrevingssentralen kan begjære arrest for krav som den innkrever etter loven her.
Før farskapsspørsmålet er endelig avgjort, kan arrest begjæres overfor den som etter det moren opplyser kan være far til barnet.
🔗Del paragraf
§ 16.Utleggsforretning for alminnelig namsmann
Finner Innkrevingssentralen at forfalt bidrag bør søkes inndrevet ved forretning for utleggspant i tilfeller der den ikke selv kan holde forretningen, sender den begjæring om utlegg til namsmannen. Tvangsdekning i det formuesgodet som det er tatt utlegg i, skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.
🔗Del paragraf
§ 17.Beløpsmessige begrensninger
I saker der bidraget har opphørt å løpe, kan Innkrevingssentralen avslutte innkreving av bidragsgjeld dersom samlet gjeld i saken er lavere enn et halvt rettsgebyr. Gjeld til det offentlige skal i så fall slettes, mens privat gjeld overføres bidragsmottakeren for privat innkreving.
🔗Del paragraf
§ 18.Bidragskravenes beskyttelse ved konkurs mv.
Den del av lønn o.l. som den trekkpliktige skal holde tilbake, kan ikke trekkes inn i bidragspliktiges konkursbo og heller ikke gjøres til gjenstand for utlegg eller andre tvangsforføyninger fra fordringshaveres side.
Trukne beløp kan ikke trekkes inn i trekkpliktiges konkursbo eller på annen måte være gjenstand for fordringshaveres forføyninger. De trukne beløp tilhører bidragskreditorene og skal ved konkurs uten opphold overføres til Innkrevingssentralen.
🔗Del paragraf
Kapittel 3. Opplysningsplikt

§ 19.Bidragspliktiges opplysningsplikt
Bidragspliktige skal ukrevd, og innen åtte dager, opplyse Innkrevingssentralen om skifte av bo- eller oppholdssted.
Innkrevingssentralen kan kreve at bidragspliktige gir opplysninger om sine arbeids-, inntekts- og formuesforhold. Det samme gjelder andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av vedkommendes betalingsevne, jf. dekningsloven § 2-7.
🔗Del paragraf
§ 20.Opplysningsplikt for arbeidsgiver mv.
Innkrevingssentralen kan kreve at arbeidsgiver eller andre som utbetaler lønn eller ytelse, gir opplysninger om bidragspliktiges inntekts- og formuesforhold.
0 Endret ved lov 27 mai 2016 nr. 12.
🔗Del paragraf
§ 21.Opplysningsplikt for andre
Innkrevingssentralen kan kreve at likningsmyndighetene gir opplysninger om inntekts- og formuesforholdene til bidragspliktige så vel etter tidligere likninger som etter siste selvangivelse, og også om hvordan ansettelsene er framkommet. Innkrevingssentralen kan videre kreve at skattekontoret gir opplysninger om arv og gaver som det skal gis melding om etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Innkrevingssentralen kan kreve at forsikringsselskaper, banker og andre som har formuesverdier til forvaring eller forvaltning, skal gi Innkrevingssentralen opplysninger om midler som tilhører en bidragspliktig.
Bidragspliktiges nærstående som det iverksettes innkreving mot etter § 11 tredje ledd, kan pålegges å gi Innkrevingssentralen opplysninger om sine arbeids-, inntekts- og formuesforhold. Innkrevingssentralen kan i slike tilfelle også kreve opplysninger om nærstående etter reglene i første og andre ledd.
Arbeids- og velferdsdirektoratet kan også kreve opplysninger som nevnt i paragrafen her.
0 Endret ved lover 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631), 29 juni 2007 nr. 66 (ikr. 11 jan 2008, etter res. 11 jan 2008 nr. 6). Endres ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
🔗Del paragraf
Kapittel 4. Saksbehandling og klage

§ 22.Saksbehandling
Ved Innkrevingssentralens tvangsfullbyrdelse etter loven her gjelder tvangsfullbyrdelsesloven § 1-2 andre ledd, §§ 5-6 til 5-15, §§ 5-17 til 5-19, § 7-9 og §§ 7-11 til 7-28 om gjennomføring av utleggsforretningen mv. så langt de passer.
Motregning etter § 14 gjennomføres ved at Innkrevingssentralen gir pålegg til den som skal foreta utbetalingen på det offentliges vegne om å overføre det aktuelle beløpet til sentralen. Samtidig skal skyldneren gis underretning om motregningen og om klagefristen etter § 23 andre ledd.
0 Endret ved lov 16 jan 2009 nr. 5 (ikr. 1 jan 2009, se dens VIII).
🔗Del paragraf
§ 23.Klage over tvangsfullbyrdelse og motregning
Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 om klage gjelder tilsvarende for beslutninger om tvangsfullbyrdelse etter loven her.
Klageadgangen etter første ledd gjelder også beslutning om motregning etter § 14. Klagefristen er en måned etter at motregning er foretatt.
Dersom det er grunn til å anta at en nærmere begrunnelse for beslutningen kan føre til at klagen blir trukket tilbake, kan Innkrevingssentralen, uten hinder av reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 andre ledd andre punktum, gi klageren begrunnelsen med spørsmål om klagen opprettholdes.
🔗Del paragraf
§ 24.Klage over andre vedtak mv.
Enkeltvedtak som fattes av innkrevingssentralen og som ikke går ut på tvangsfullbyrdelse, kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.
Tilbud om eller endring av betalingsordning etter § 10 kan ikke påklages.
0 Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).
🔗Del paragraf
Kapittel 5. Tilbakekreving av bidrag og bidragsforskott mv.

§ 25.Tilbakekreving ved dobbeltheving av betalingsanvisning
Dersom en anvisning for utbetaling av bidragsforskott eller bidrag for en termin er kommet bort, og det er utstedt en ny anvisning mot erklæring fra mottakeren om å returnere den tidligere anvisningen dersom den skulle komme til rette, skal det som er for meget utbetalt på grunn av at mottakeren hever begge anvisninger, motregnes i senere utbetalingstermin.
Dersom det for meget utbetalte ikke kan gjøres opp som nevnt i første ledd, kan beløpet innkreves etter reglene i loven her.
🔗Del paragraf
§ 26.Tilbakekreving ved feilutbetalinger
Beløp som Innkrevingssentralen har utbetalt til personer som ikke hadde krav på utbetalingen, skal kreves tilbake dersom den som har fått utbetalingen forsto eller burde ha forstått at den skyldtes en feil.
Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende for underholdsbidrag til ektefelle eller barn som bidragspliktige har betalt direkte til bidragsmottaker etter at bidragspliktige er gjort kjent med at betaling skal skje til Innkrevingssentralen. Som betaling direkte til bidragsmottaker regnes også betaling til tredjeperson etter oppfordring fra bidragsmottaker.
🔗Del paragraf
§ 27.Oppgjør ved betaling av bidrag til andre enn Innkrevingssentralen
Bidragspliktig som er gjort kjent med at bidraget skal betales til Innkrevingssentralen, kan pålegges å betale beløpet på nytt dersom bidragspliktige likevel betaler bidraget til andre. Dette gjelder likevel bare i den utstrekning bidraget ikke blir krevd inn fra mottakeren etter § 26 andre ledd.
🔗Del paragraf
§ 28.Innkrevingsmåten
Beløp som kreves tilbake etter § 26 eller etter pålegg om å betale på nytt etter § 27, kan innkreves av Innkrevingssentralen etter reglene i loven her. Ved tilbakebetalingskrav som retter seg mot bidragsmottaker, kan det likevel foretas trekk i løpende terminer eller i etterbetaling av bidragsforskott eller bidrag.
🔗Del paragraf
§ 29.Saksbehandling og gjennomføring av vedtaket
Vedtak om tilbakekreving etter §§ 25 og 26 og pålegg etter § 27 treffes av bidragsfogden. Vedtaket kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.
Innkreving etter §§ 26 og 27 kan ikke iverksettes før eventuell klage er avgjort.
0 Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).
🔗Del paragraf
Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser

§ 30.Uerholdelige bidragskrav
Et bidragskrav anses som uerholdelig når Innkrevingssentralen har forsøkt innkreving etter reglene i loven her uten at det er registrert innbetalinger de siste to årene.
I saker med uerholdelige bidragskrav kan innkrevingstiltak begrenses til regelmessig maskinell kontroll mot tilgjengelige registre, og slike krav skal tas ut av det ordinære bidragsregnskapet.
Bidragskrav som har vært ansett som uerholdelige i minst åtte år, skal ikke lenger innkreves etter loven her. Offentlige bidragskrav skal da slettes. Den delen av kravet som tilfaller en privat part skal overføres vedkommende for privat innkreving. Bestemmelsene i leddet her gjelder ikke dersom det fortsatt er løpende bidrag i saken.
🔗Del paragraf
§ 31.Innkrevingssentralens partsstilling
Innkrevingssentralen utøver statens partsstilling ved tvangsforretning for namsmannen og annen rettslig behandling i forbindelse med innkreving og sikring av krav som inndrives etter loven her.
Innkrevingssentralen kan herunder begjære konkurs og generelt opptre som fordringshaver i saker om gjeldsforhandling, gjeldsordning, behandling av dødsbo, tvangsakkord og konkurs for å ivareta folketrygdens krav på refusjon i bidrag for dekning av utlagt bidragsforskott. I den utstrekning det er private krav i slike saker, opptrer Innkrevingssentralen også på vegne av bidragsmottaker.
Arbeids- og velferdsdirektoratet kan overta utøvelsen av partsstillingen i enkeltsaker eller i grupper av saker.
0 Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).
🔗Del paragraf
§ 32.Ettersøking
Når bidragspliktiges oppholdssted ikke er kjent, kan Innkrevingssentralen kreve vedkommende ettersøkt gjennom politiet.
🔗Del paragraf
§ 33.Straffebestemmelser
Den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å betale løpende bidrag eller bidragsgjeld som innkreves etter denne lov, selv om vedkommende har eller har hatt midler til å betale eller evne til å skaffe seg midler, straffes med bøter eller med fengsel i inntil seks måneder. Dette gjelder likevel ikke tilfeller der farskapet er omtvistet og bidrag innkreves før det foreligger rettskraftig dom i farskapssak.
Trekkpliktig som forsettlig eller uaktsomt unnlater å foreta trekk eller betale videre trukne beløp, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22, straffes med bøter.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer opplysningsplikten etter § 10, § 12 første ledd eller §§ 19 til 21 ved å unnlate å gi opplysninger eller gi uriktige opplysninger, straffes med bøter eller med fengsel i inntil tre måneder.
Foreldelsesfristen for adgangen til å reise straffesak etter loven her er fem år.
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
🔗Del paragraf
§ 34.Utbetalingsmåten
Utbetalinger som foretas av Innkrevingssentralen skjer ved overføring til en bankkonto her i landet dersom mottakeren har eller oppretter en slik konto. Innkrevingssentralen kan kreve opplysninger om mottakerens kontonummer fra annet offentlig organ.
Dersom mottakeren ikke har bankkonto her i landet, velges utbetalingsmåten under hensyn til mottakerens ønske. Ved utbetaling til utlandet må mottakeren dekke merkostnadene i forhold til overføring til en bankkonto i Norge. Merkostnadene avregnes i utbetalingene.
🔗Del paragraf
§ 35.Folketrygdens midler
Reglene om plikt til å holde folketrygdens midler skilt fra øvrige midler mv. etter folketrygdloven § 23-11 gjelder tilsvarende.
0 Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).
🔗Del paragraf
§ 36.Forskrifter
Departementet gir forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i loven her, herunder om
a) innkreving og regnskapsmessig behandling av uerholdelige bidragskrav mv. etter § 30, herunder regler om når et krav skal anses uerholdelig og om opphør av innkreving og sletting av krav,
b) rekkefølgen mellom offentlige krav og bidragsberettigedes krav ved fordelingen av innkrevd underholdsbidrag,
c) renter eller gebyr ved forsinket innbetaling av bidrag,
d) gjennomføringen av bestemmelsene i § 34 om utbetalingsmåten for bidrag mv. Det kan herunder bestemmes at visse saker eller typer av saker skal unntas fra paragrafen,
e) hvordan trekkpliktige skal innbetale trukne beløp til Innkrevingssentralen og om trekkpliktiges myndighet til å råde over trukne beløp.
🔗Del paragraf
§ 37.Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Fra samme tid oppheves lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven).
Loven får virkning også for saker der innkreving er igangsatt eller begjært igangsatt før lovens ikraftsetting, likevel slik at straffebestemmelsene i § 33 bare gjelder for overtredelser som finner sted etter lovens ikraftsetting.
0 Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 21.
1 Fra 1 jan 2006 iflg. res. 16 des 2005 nr. 1562.
🔗Del paragraf
§ 38.Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - - -
🔗Del paragraf
🍪Om informasjonskapsler
_________________
je gadu-gadu to: 9734331
Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Horror! Nightmare! Gore! Death by done! Talking with Your parasite! Ratman! Mosquito! Rat! Monkey! Death! Dead brain 666! Dr Phibes is a king of pathology! Deadly punch and kick! Pistrix Rex! Debilis denatus! Amentia! Fetus! Cerebrum! Antropophagus!

https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcoe rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!


https://nintendoxboxplaystion.fora.pl/

2Young4ThisNew&OldSHIT! Your wife is a real bitch!Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Kod:
[link widoczny dla zalogowanych]|file|ROMs%20Neo%20Geo,%20Mame,%20CPS-2-1,%20N64,%20Amiga%20500,%20SNES,%20NES,%20Genesis,%20SMS,%20Atari,%20Spectrum,%20GBA,%20GBC%20by%20GodSatan.[death-rom].rar|13847168812|57344E126B891445CDAB13BB4E68479B|/


Moje gg to 9482883
https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!a
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!
UBIO - Useless Brain Information OverloadNFF - n00b's For Fun!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcie rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!
Revenue is full of death like a cyber brain god king prince lord say's!


Wolf the bone breaker and arm crusher![/URL


[URL=http://profiles.exophase.com/kajmrakaskoja/]

Post został pochwalony 0 razy
Przenieś ten post
Wstaw post w tym temacie
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora Numer Gadu-Gadu Moja generacja Yahoo Messenger MSN Messenger
Numer ICQ


Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
fatherfucker
Administrator


Pokaż avatary


Dołączył: 28 Wrz 2015
Posty: 677
Przeczytał: 20 tematów


Jeśli chcesz wyłączyć możliwość chwalenia tego użytkownika, kliknij tutaj.

Ostrzeżeń: 0/9999 (+|-)
Skąd: Pornoholia Pornland
PostWysłany: 11 Cze 2016 05:25 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem Zmień/Usuń ten post Usuń ten post Zobacz IP autora
Åpne hovedmenyen

Søk i Wikipedia
Rediger
Overvåk denne siden
Underholdsbidrag
Underholdsbidrag er et økonomisk bidrag som tildeles en forsørgelsespliktig forelders eget barn, dersom barnet bor hos en fraskilt/fraseparert ektefelle og medforelder, og den bidragspliktige således ikke er ansvarlig for det daglige tilsynet av barnet. Størrelsen på bidraget beregnes prosentvis ut ifra personinntekt og kapitalinntekter over 10 000 kroner, og bidraget gis kun frem til barnet fyller 18 år. Det kan fastsettes barnebidrag for barn over 18 år dersom de fortsetter med vanlig skolegang (eksempelvis videregående skole). Underholdsbidrag er lovpålagt gjennom barneloven.


Underholdsbidrag kan beregnes ved hjelp av bidragsveileder på nav.no.

økonomistubbDenne økonomirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Les på et annet språk
Sist redigert for 6 måneder siden av Jeblad (bot)
Wikipedia® MobilDesktop
Innholdet er tilgjengelig under CC BY-SA 3.0 hvis ikke annet er angitt.
Personvern
_________________
je gadu-gadu to: 9734331
Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Horror! Nightmare! Gore! Death by done! Talking with Your parasite! Ratman! Mosquito! Rat! Monkey! Death! Dead brain 666! Dr Phibes is a king of pathology! Deadly punch and kick! Pistrix Rex! Debilis denatus! Amentia! Fetus! Cerebrum! Antropophagus!

https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcoe rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!


https://nintendoxboxplaystion.fora.pl/

2Young4ThisNew&OldSHIT! Your wife is a real bitch!Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Kod:
[link widoczny dla zalogowanych]|file|ROMs%20Neo%20Geo,%20Mame,%20CPS-2-1,%20N64,%20Amiga%20500,%20SNES,%20NES,%20Genesis,%20SMS,%20Atari,%20Spectrum,%20GBA,%20GBC%20by%20GodSatan.[death-rom].rar|13847168812|57344E126B891445CDAB13BB4E68479B|/


Moje gg to 9482883
https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!a
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!
UBIO - Useless Brain Information OverloadNFF - n00b's For Fun!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcie rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!
Revenue is full of death like a cyber brain god king prince lord say's!


Wolf the bone breaker and arm crusher![/URL


[URL=http://profiles.exophase.com/kajmrakaskoja/]

Post został pochwalony 0 razy
Przenieś ten post
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora Numer Gadu-Gadu Moja generacja Yahoo Messenger MSN Messenger
Numer ICQ

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
Reklama


Wysłany: 28 Cze 2016 08:28 am Temat postu: REKLAMA
Powrót do góry
Odwiedź stronę autora

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
fatherfucker
Administrator


Pokaż avatary


Dołączył: 28 Wrz 2015
Posty: 677
Przeczytał: 20 tematów


Jeśli chcesz wyłączyć możliwość chwalenia tego użytkownika, kliknij tutaj.

Ostrzeżeń: 0/9999 (+|-)
Skąd: Pornoholia Pornland
PostWysłany: 11 Cze 2016 05:26 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem Zmień/Usuń ten post Usuń ten post Zobacz IP autora
MENY

SØK
Person
Underholdsbidrag

Del/tips
Betaler du underholdsbidrag til tidligere ektefelle, får du fradrag for bidraget. Med underholdsbidrag menes regelmessige bidrag som du er forpliktet til å gi i samsvar med lov eller avtale.

Underholdsbidrag fra tidligere ektefelle er skattepliktig inntekt for mottakeren, se nedenfor.
Du har også rett på fradrag hvis du betaler regelmessig økonomisk støtte til underhold av andre personer som du ifølge avtale har forpliktet deg til å forsørge. Bidragsmottaker kan bo i utlandet.

Du får ikke fradrag for tilsvarende underholdsbidrag til samboer, foreldre eller voksne barn. Vanlig barnebidrag etter barneloven gir ikke fradragsrett. Underholdsbidrag som blir gitt som engangsbeløp gir ikke rett til fradrag.

Du må kunne legge frem dokumentasjon som viser at du har bidragsplikt som følge av avtale eller lov og at bidraget er betalt. Det er ingen beløpsgrense for fradraget. Utgjør samlet bidrag til en person 10 000 kroner eller mer i løpet av året, er det et vilkår for fradrag at du har betalt via bank.

Slik fører du fradraget i selvangivelsen
Du fører samlet bidragsbeløp selvangivelsens post i 3.3.3.

Mottar du regelmessig underholdsbidrag fra tidligere ektefelle eller andre som følge av lov eller avtale, er dette skattepliktig inntekt for deg. Samlet beløp skal føres i selvangivelsens post 2.6.1.

Skatteplikten gjelder ikke når bidrag er gitt som engangsbeløp. Underholdsbidrag fra samboer, foreldre eller barn er ikke skattepliktig inntekt.

Relevant for post i selvangivelsen
2.6.1 Mottatte skattepliktige underholdsbidrag
3.3.3 Føderådsytelser/underholdsbidrag
Prøv fradragsveilederen
Vi stiller deg noen spørsmål – du svarer. Deretter får du en liste over hvilke fradrag du kan ha krav på.

Start fradragsveilederen

Fant du det du lette etter?
Ja

Nei
Hva lette du etter?

SVAR
Skatteetaten
Information in English/Polish
Skjema
Satser
Personvern og sikkerhet
Skattehjelpen
Facebook
Twitter
_________________
je gadu-gadu to: 9734331
Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Horror! Nightmare! Gore! Death by done! Talking with Your parasite! Ratman! Mosquito! Rat! Monkey! Death! Dead brain 666! Dr Phibes is a king of pathology! Deadly punch and kick! Pistrix Rex! Debilis denatus! Amentia! Fetus! Cerebrum! Antropophagus!

https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcoe rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!


https://nintendoxboxplaystion.fora.pl/

2Young4ThisNew&OldSHIT! Your wife is a real bitch!Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Kod:
[link widoczny dla zalogowanych]|file|ROMs%20Neo%20Geo,%20Mame,%20CPS-2-1,%20N64,%20Amiga%20500,%20SNES,%20NES,%20Genesis,%20SMS,%20Atari,%20Spectrum,%20GBA,%20GBC%20by%20GodSatan.[death-rom].rar|13847168812|57344E126B891445CDAB13BB4E68479B|/


Moje gg to 9482883
https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!a
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!
UBIO - Useless Brain Information OverloadNFF - n00b's For Fun!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcie rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!
Revenue is full of death like a cyber brain god king prince lord say's!


Wolf the bone breaker and arm crusher![/URL


[URL=http://profiles.exophase.com/kajmrakaskoja/]

Post został pochwalony 0 razy
Przenieś ten post
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora Numer Gadu-Gadu Moja generacja Yahoo Messenger MSN Messenger
Numer ICQ

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
fatherfucker
Administrator


Pokaż avatary


Dołączył: 28 Wrz 2015
Posty: 677
Przeczytał: 20 tematów


Jeśli chcesz wyłączyć możliwość chwalenia tego użytkownika, kliknij tutaj.

Ostrzeżeń: 0/9999 (+|-)
Skąd: Pornoholia Pornland
PostWysłany: 11 Cze 2016 05:27 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem Zmień/Usuń ten post Usuń ten post Zobacz IP autora
STORE NORSKE LEKSIKON
Logg inn eller registrer deg☞
Søk
Søk i Store norske leksikon
Søk
underholdsbidrag
Underholdsbidrag, bidrag til underhold av egne barn og/eller til ektefelle som man er separert eller skilt fra. Bidragsplikten er regulert i ekteskapsloven av 4. juli 1991 og barneloven av 8. april 1981 og forskrifter til barneloven.

Bidrag til ektefelle
Bidrag til barn
Innkreving
Utvalgt lenke
Utvalgt litteratur
sitér denne artikkelen
BEGRENSET gjenbruk.
FORFATTER AV DENNE ARTIKKELEN
Peter Lødrup
Artikkelen ble sist oppdatert 23.06.2015
FAGANSVARLIG

John Asland
Universitetet i Oslo
Square logo uio Universitetet i Oslo er en av institusjonene som står bak Store norske leksikon.
Foreslå endringer i tekst
Foreslå bilder til
_________________
je gadu-gadu to: 9734331
Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Horror! Nightmare! Gore! Death by done! Talking with Your parasite! Ratman! Mosquito! Rat! Monkey! Death! Dead brain 666! Dr Phibes is a king of pathology! Deadly punch and kick! Pistrix Rex! Debilis denatus! Amentia! Fetus! Cerebrum! Antropophagus!

https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcoe rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!


https://nintendoxboxplaystion.fora.pl/

2Young4ThisNew&OldSHIT! Your wife is a real bitch!Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Kod:
[link widoczny dla zalogowanych]|file|ROMs%20Neo%20Geo,%20Mame,%20CPS-2-1,%20N64,%20Amiga%20500,%20SNES,%20NES,%20Genesis,%20SMS,%20Atari,%20Spectrum,%20GBA,%20GBC%20by%20GodSatan.[death-rom].rar|13847168812|57344E126B891445CDAB13BB4E68479B|/


Moje gg to 9482883
https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!a
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!
UBIO - Useless Brain Information OverloadNFF - n00b's For Fun!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcie rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!
Revenue is full of death like a cyber brain god king prince lord say's!


Wolf the bone breaker and arm crusher![/URL


[URL=http://profiles.exophase.com/kajmrakaskoja/]

Post został pochwalony 0 razy
Przenieś ten post
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora Numer Gadu-Gadu Moja generacja Yahoo Messenger MSN Messenger
Numer ICQ

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
fatherfucker
Administrator


Pokaż avatary


Dołączył: 28 Wrz 2015
Posty: 677
Przeczytał: 20 tematów


Jeśli chcesz wyłączyć możliwość chwalenia tego użytkownika, kliknij tutaj.

Ostrzeżeń: 0/9999 (+|-)
Skąd: Pornoholia Pornland
PostWysłany: 11 Cze 2016 05:28 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem Zmień/Usuń ten post Usuń ten post Zobacz IP autora
"Brødkrumme"
Forside Familie og børn Skilsmisse og familiebrud Ægtefællebidrag
Forside
Alt om familie og børn
Ægtefællebidrag

Du kan som udgangspunkt søge om ægtefællebidrag, hvis du ikke længere bor med din ægtefælleDu kan som udgangspunkt søge om ægtefællebidrag, hvis du ikke længere bor med din ægtefælle

Læs mere og selvbetjeningsløsninger
Ansøg om ægtefællebidrag hos Statsforvaltningen
Start
Søg opkrævning og udbetaling af ægtefællebidrag hos Udbetaling Danmark
Start
Fold artikel ud
Kan jeg få ægtefællebidrag?
Fold artikel ud
Hvor meget kan jeg få i ægtefællebidrag?
Fold artikel ud
Hvordan søger jeg om ægtefællebidrag?
Fold artikel ud
Hvornår får jeg udbetalt pengene?
Fold artikel ud
Hvor længe kan jeg få ægtefællebidrag?
Fold artikel ud
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget bidraget?
Fold artikel ud
Hvordan søger jeg om opkrævning af ægtefællebidrag?
Fold artikel ud
Hvad er en bidragsafgørelse?
Fold artikel ud
Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?
Fold artikel ud
Hvor kan jeg få hjælp til at udfylde min ansøgning?
Fold artikel ud
Hvad er en bidragsafgørelse?
Fold artikel ud
Hvornår kan jeg forvente svar?
Fold artikel ud
Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Fold artikel ud
Opret Betalingsserviceaftale
Fold artikel ud
Anmeld mistanke om snyd
Fold artikel ud
Hvis du vil klage
Fold artikel ud
Lovgivning
Fold artikel ud
Læs også
Skrevet af Statsforvaltningen og Udbetaling Danmark
Kontakt Familieydelser

Udbetaling Danmark, Familieydelser
Tlf: 7012 8062(Telefontid)
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Send Digital Post til "Familieydelser"
Ring til borger.dk: 1881 eller 7010 1881
Telefonen er åben mandag til torsdag 8-21 og fredag 8-18.

Kontakt borger.dk
Find en myndighed
Hjælp
Teknisk hjælp
Få teksten læst højt
Om borger.dk
Jura og cookies
Presse
For myndigheder
English
Var teksten klar og forståelig?
_________________
je gadu-gadu to: 9734331
Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Horror! Nightmare! Gore! Death by done! Talking with Your parasite! Ratman! Mosquito! Rat! Monkey! Death! Dead brain 666! Dr Phibes is a king of pathology! Deadly punch and kick! Pistrix Rex! Debilis denatus! Amentia! Fetus! Cerebrum! Antropophagus!

https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcoe rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!


https://nintendoxboxplaystion.fora.pl/

2Young4ThisNew&OldSHIT! Your wife is a real bitch!Death by done! Face of brain! Life is a horror! Not a movie! Please download files from p2p! Welcome in nightmare!

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Kod:
[link widoczny dla zalogowanych]|file|ROMs%20Neo%20Geo,%20Mame,%20CPS-2-1,%20N64,%20Amiga%20500,%20SNES,%20NES,%20Genesis,%20SMS,%20Atari,%20Spectrum,%20GBA,%20GBC%20by%20GodSatan.[death-rom].rar|13847168812|57344E126B891445CDAB13BB4E68479B|/


Moje gg to 9482883
https://mordobicia.fora.pl/
https://starszegranie.fora.pl/
Brain full of death! Dead life!
Ściągajcie pliki z eMule!
Kurwa do chuja! Rozsyłajcie pliki na ed2K!
sharethefiles thepiratebay kickasstorrents
Fuck the revenue! Jebać policje i srać na sąd! Spuszczajcie się w dupy strażnikom miejskim!a
filmweb.pl rozwala fdb.pl i imdb razem wzięte!
Kocham Cię śliczna! Wyrucham Cię laleczko!
RAP - Rare Amphetamine Power!
Cocaine! Cocainium! Grass und zielsko and tatarak!
Put own cock in the wax and pay your last tax!
What a fuck? Pussy and crack!
youtube und digg and twitter są naszym hobby!
Jeden cwaniak pokonuje miliardy frajerów!
鉄拳
Naćpany policjant Lei zakuł pijanego King'a w kajdanki!
Shun Di i Wang Jin Rei piją sobie razem tanie winko polskie!i
Twoja babcia to stara kurwa ruchana w dupę przez psa i koń jej się do dupy spuszcza pijany i naćpany!
UBIO - Useless Brain Information OverloadNFF - n00b's For Fun!

Najnowocześniejsza psychiatria! Żadnej stereotypii, ani diagnozowania i bez etykietyzacji! Podsłuchy i monitoring! Natural selection and strong darwinism! Zamiast leków psychoterapia! Żadnych obserwacji zbiorowych, ani grupowych! Większa ilość izolatek! Cięcie rent und zapomóg and emerytur i wypłat do minimum! Zakazy opuszczania kraju i powrotu do kraju i deportacje! Dorosłe dzieci chcą być gangsterami i tatuaże robią, a ojców i matki z PGR'ów mają! Wszystko dziedziczysz po matce i ojcu!
Revenue is full of death like a cyber brain god king prince lord say's!


Wolf the bone breaker and arm crusher![/URL


[URL=http://profiles.exophase.com/kajmrakaskoja/]

Post został pochwalony 0 razy
Przenieś ten post
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora Numer Gadu-Gadu Moja generacja Yahoo Messenger MSN Messenger
Numer ICQ

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
fatherfucker
Administrator


Pokaż avatary


Dołączył: 28 Wrz 2015
Posty: 677
Przeczytał: 20 tematów


Jeśli chcesz wyłączyć możliwość chwalenia tego użytkownika, kliknij tutaj.

Ostrzeżeń: 0/9999 (+|-)
Skąd: Pornoholia Pornland
PostWysłany: 11 Cze 2016 05:30 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem Zmień/Usuń ten post Usuń ten post Zobacz IP autora
Folketrygdloven
Hovednummer
Andre lover


Vedlegg

Vedlegg 1 til Hovednr. 55 Nr. 2
Beregning av underholdsbidrag til barn. Sjabloner og andre satser

Utarbeidet av Rikstrygdeverket Familiekontoret 03.02.2003

Sist endret 19.5.2016 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Kontor for familieytelser med følgende endringer:

Vedlegget er omarbeidet slik at de gjeldende satsene kommer først i alle tabellene.
Satser som gjelder fra 1. juli 2016 er lagt inn
1 Underholdskostnaden

Forbruksutgifter

[Endret 5/03, 12/03, 6/04, 6/05, 6/06, 6/07, 6/08, 12/08, 6/09, 6/10, 5/11, 5/12, 6/13, 5/14, 5/15, 5/16]


0 – 5 år
6 – 10 år
11 – 14 år
15 år og mer
Fra 1. juli 2016 (pr. måned)
3 489 kroner
4 869 kroner
5 794 kroner
6 644 kroner
Fra 1. juli 2015 (pr. måned)
3 352 kroner
4 675 kroner
5 432 kroner
6 332 kroner
Fra 1. juli 2014 (pr. måned)
3 314 kroner
4 617 kroner
5 346 kroner
6 221 kroner
Fra 1. juli 2013 (pr. måned)
3 279 kroner
4 540 kroner
5 256 kroner
6 106 kroner
Fra 1. juli 2012 (pr. måned)
3 274 kroner
4 541 kroner
5 256 kroner
6 126 kroner
Fra 1. juli 2011 (pr. måned)
3 235 kroner
4 490 kroner
5 182 kroner
6 052 kroner
Fra 1. juli 2010 ( pr. måned)
3 248 kroner
4 517 kroner
5 203 kroner
6 068 kroner
Fra 1. juli 2009 (pr. måned)
2 998 kroner
4 199 kroner
4 974 kroner
5 674 kroner
Fra 1. januar 2009
2 960 kroner
4 150 kroner
4 930 kroner
5 620 kroner
I perioden fra 01.10.2003 til 31.12.2008 var det tre aldersklasser.


0 – 5 år
6 – 10 år
11 år og mer
Fra 1. juli 2008 (pr. måned)
2 960 kroner
4 150 kroner
5 620 kroner
Fra 1. juli 2007 (pr. måned)
3 010 kroner
4 080 kroner
5 280 kroner
Fra 1. juli 2006 (pr. måned)
2 980 kroner
4 040 kroner
5 260 kroner
Fra 1. juli 2005 (pr. måned)
2 850 kroner
3 760 kroner
4 970 kroner
Fra 1. juli 2004 (pr. måned)
2 830 kroner
3 760 kroner
4 940 kroner
Fra 1. januar 2004 (pr. måned)
2 870 kroner
3 790 kroner
4 990 kroner
Fra 1. oktober 2003 (pr. måned)
2 870 kroner
3 750 kroner
4 960 kroner
Boutgifter

[Endret 12/03, 6/04, 6/05, 6/06, 6/07, 6/08, 12/08, 6/09, 6/10, 5/11, 5/12, 6/13, 5/14, 5/15, 5/16]

Fra 1. juli 2016 (pr. måned)
2 577 kroner


Fra 1. juli 2015 (pr. måned)
2 504 kroner


Fra 1. juli 2014 (pr. måned)
2 456 kroner


Fra 1. juli 2013 (pr. måned)
2 232 kroner


Fra 1. juli 2012 (pr. måned)
2 190 kroner


Fra 1. juli 2011 (pr. måned)
2 183 kroner


Fra 1. juli 2010 (pr. måned)
2 044 kroner


Fra 1. juli 2009 ( pr. måned)
1 912 kroner


Fra 1. januar 2009 (pr. måned)
1 690 kroner


Fra 1. juli 2008 (pr. måned)
1 660 kroner


Fra 1. juli 2007 (pr. måned)
1 300 kroner


Fra 1. juli 2006 (pr. måned)
890 kroner


Fra 1. juli 2005 (pr. måned)
1 180 kroner


Fra 1. juli 2004 (pr. måned)
800 kroner


Fra 1. oktober 2003 (pr. måned)
810 kroner
Tilsynsutgifter

Sjablontall når bidragsmottakeren får stønad til barnetilsyn

[Endret 12/03, 6/04, 6/05, 6/06, 6/07, 6/08, 12/08, 6/09, 6/10, 5/11, 5/12, 6/13, 5/14, 5/15, 5/16]


Stønads-sats
Barnehage og tilsv., heltid
Barnehage og tilsv., deltid
SFO og tilsv., opptil 20 timer
SFO og tilsv., opptil 10 timer
Fra 1. juli 2016 (pr. måned)
64%
547 kroner
219 kroner
522 kroner
324 kroner
Fra 1. juli 2015 (pr. måned)
64%
524 kroner
210 kroner
501 kroner
308 kroner
Fra 1. juli 2014 (pr. måned)
64 %
508 kroner
203 kroner
484 kroner
296 kroner
Fra 1. juli 2013 (pr. måned)
64 %
506 kroner
203 kroner
463 kroner
281 kroner
Fra 1. juli 2012 (pr. måned)
64 %
495 kroner
198 kroner
519 kroner
324 kroner
Fra 1. juli 2011 (pr. måned)
64 %
502 kroner
201 kroner
436 kroner
263 kroner
Fra 1. juli 2010
64 %
507 kroner
203 kroner
420 kroner
253 kroner

Stønads-sats
Barnehage og tilsv., heltid
Barnehage og tilsv., deltid
SFO og tilsv., opptil 25 timer
SFO og tilsv., opptil 10 timer
Fra 1. juli. 2009
64 %
498 kroner
199 kroner
428 kroner
241 kroner
Fra 1. januar 2009
64 %
490 kroner
200 kroner
408 kroner
232 kronerStønadssats
Heltid
Deltid
Fra 1. juli 2008
64 %
490 kroner
200 kroner
Fra 1. juli 2007
64 %
450 kroner
180 kroner
Fra 1. juli 2006
64 %
470 kroner
190 kroner
Fra 1. juli 2005
64 %
540 kroner
220 kroner
Fra 1. juli 2004
64 %
560 kroner
220 kroner
Fra 1. januar 2004
64 %
600 kroner
240 kroner
Fra 1. oktober 2003
33 %
1 170 kroner
470 kroner
Fra 1. oktober 2003
66 %
620 kroner
250 kroner


Grenseverdier når bidragsmottakeren ikke får stønad til barnetilsyn

Øvre grense for akseptable tilsynsutgifter

[Endret 12/03, 3/04, 12/04, 6/06, 6/07, 6/08, 6/09, 6/10, 5/11, 5/12, 6/13, 5/14, 5/16]


Ett barn
To barn
Tre og flere barn
Fra 1. juli 2016 (pr. måned)
6 075 kroner
7 928 kroner
8 983 kroner
Fra 1. juli 2014 (pr. måned)
5 905 kroner
7 705 kroner
8 730 kroner
Fra 1. juli 2013 (pr. måned)
5 705 kroner
7 444 kroner
8 434 kroner
Fra 1. juli 2012 (pr. måned)
5 522 kroner
7 206 kroner
8 164 kroner
Fra 1. juli 2011 (pr. måned)
5 356 kroner
6 989 kroner
7 919 kroner
Fra 1. juli 2010 (pr. måned)
5 194 kroner
6 778 kroner
7 680 kroner
Fra 1. juli 2009 (pr. måned)
5 033 kroner
6 567 kroner
7 442 kroner
Fra 1. juli 2008 (pr. måned)
4 820 kroner
6 289 kroner
7 128 kroner
Fra 1. juli 2007 (pr. måned)
4 622 kroner
6 030 kroner
6 834 kroner
Fra 1. juli 2006 (pr. måned)
4 453 kroner
5 809 kroner
6 584 kroner
Fra 1. januar 2005 (pr. måned)
4 316 kroner
5 630 kroner
6 380 kroner
Fra 1. januar 2004 (pr. måned)
4 173 kroner
5 445 kroner
6 170 kroner
Fra 1. oktober 2003 (pr. måned)
4 047 kroner
5 280 kroner
5 983 kroner


Maksimalt fradrag i skatt for betalte tilsynsutgifter

[Endret 12/03, 12/04, 6/08, 5/16]


Ett barn
For hvert av ytterligere barn

Fra 1. juli 2008 (pr. år)
25 000 kroner
15 000 kroner

Fra 1. januar 2005 (pr. år)
25 000 kroner
5 000 kroner


Ett barn
To og flere barn

Fra 1. oktober 2003 (pr. år)
25 000 kroner
30 000 kroner

Barnetrygd

[Endret 12/03]

Fra 1. januar 2004 (pr. måned)
970 kroner

Fra 1. oktober 2003 (pr. måned)
972 kroner2 Elementer som inngår i inntektsbegrepet

Utvidet barnetrygd

[Endret 12/03, 5/16]

Fra 1. januar 2004 (pr. år)
11 660 kroner


Fra 1. oktober 2003 (pr. år)
11 644 kroner
Småbarnstillegg

[Endret 12/03, 5/16]

Fra 1. januar 2004 (pr. år)
7 920 kroner


Fra 1. oktober 2003 (pr. år)
7 884 kroner
Kontantstøtte (for bidragsbarnet - kroner pr. år)

[Endret 12/03, 12/05, 5/11, 10/15, 5/16]

Kontantsstøtteloven paragraf 9 andre ledd lyder:

"Hvis foreldrene ikke bor sammen og skriftlig har avtalt delt bosted i samsvar med barneloven § 36 første ledd , kan foreldrene få utbetalt kontantstøtte med en halvpart på hver dersom de er enige om en slik deling. Det er ikke adgang til deling av delvis kontantstøtte som utbetales i medhold av § 7 tredje ledd ."

Fra 1. august 2014 er kontantstøtten pr. barn:

Avtalt oppholdstid i barnehage (timer pr. uke)
Kontantstøtte i prosent av full sats
Kontantstøtte per barn i alderen 13-23 måneder. Beløp per måned
Ikke bruk av barnehage
100
6 000
Til og med 19 timer
50
3 000
20 timer eller mer
Ingen kontantstøtte
Ingen kontantstøtte
Fra 1. august 2012

Avtalt oppholdstid i barnehagen (timer pr uke)
Kontantstøtte i prosent av full sats
Kontantstøtte pr år pr barn i alderen 13-18 måneder
Kontantstøtte pr år pr barn i alderen 19-23 måneder
Ikke bruk av barnehage
100 %
60 000 kroner
39 636 kroner
Til og med 19 timer
50%
30 000 kroner
19 824 kroner
20 timer eller mer
Ingen kontantstøtte
0 kroner
0 kroner
I perioden fra 1. oktober 2003 til 31. desember 2010 kunne kontantstøtten utbetales med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.


100 %
80 %
60 %
50 %
40 %
20 %
Fra 1. januar 2011
39 636
31 704
23 784
utgått
15 852
7 932
Fra 1. oktober 2003
43 884
35 112
26 328
21 948
17 556
8 772
Fra 1. januar 2006
39 636
31 704
23 784
19 824
15 852
7 932
Fordelen av skatteklasse 2

Inntektsgrenser for eventuell fordel (kroner pr. år)

[Endret 12/03, 1/04, 2/05, 1/06, 2/07, 2/08, 1/09, 2/10, 1/11, 1/12, 1/13,5/14, 5/16)]


Ingen fordel
Halv fordel
Full fordel
Fra 1. januar 2012 til 31. desember 2013
0 - 77 249
77 250 - 111 799
111 800 og mer
Fra 1. januar 2011
0 - 75 499
75 500 - 105 899
105 900 og mer
Fra 1. januar 2010
0 - 74 109
74 110 - 103 109
103 110 og mer
Fra 1. januar 2009
0 – 72 699
72 700 – 100 099
100 100 og mer
Fra 1. januar 2008
0 R


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.mordobicia.fora.pl Strona Główna -> Hyde Park Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin